Únor 2014

Novinky 9. týdne

22. února 2014 v 1:26 | Knihy :)) |  ● Knižní novinky


Únorové recenze

22. února 2014 v 1:17 | Knihy :)) |  ● Recenze

Angličtina - školní tabulky - přehledné základy gramatiky

Největší obrázek výrobku Angličtina – školní tabulky – přehledné základy gramatiky
Odložte rozsáhlé učebnice a slovníky, přehledné tabulky anglické gramatiky vám ušetří čas!

Získejte jistotu nejen při hodinách angličtiny.

Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek zaměřených na:
podstatná jména, přídavná jména a příslovce; zájmena a číslovky; předložky, spojky a užitečné fráze;
slovesa; slovesné časy a nepravidelná slovesa; slovosled a souvětí.

Z přehledů...

ZÁJMENA
- vztažná
who který, jenž (osoby)
whom který, jenž po předložce (osoby)
which který, jenž, což (věci)
that který, jenž (osoby i věci)
whose jehož (osoby i věci)

- tázací
who kdo
whom kdo (po předložkách)
whose čí
which který
what co, jaký
how jak
how much kolik (nepočitatelná)
how many kolik (počitatelná)

- ukazovací
jednotné číslo množné číslo
this these
that those

ČÍSLOVKY
- základní
0 zero
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten

11 eleven
12 twelve
13 thirteen
13 - 19 -teen
15 fifteen
20 twenty
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 - 90 -ty
21 twenty-one
100 one hundred


Naprosto skvělé přehledy, vhodné pro děti ZŠ2, které budou dobrou pomůckou při hodinách a poslouží jako skvělý materiál pro vypracování zadání, úkolů nebo k naučení na test či zkoušku. Přehledy angličtiny? Ty se vždycky hodí. Koupit je můžete tady.

Český jazyk - školní tabulky - přehledné základy gramatiky

Největší obrázek výrobku Český jazyk – školní tabulky – přehledné základy gramatiky
Odložte rozsáhlé učebnice. Přehledné tabulky české gramatiky vám ušetří čas!

Získejte jistotu nejen při hodinách češtiny.

Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek, ve kterých jsou zastoupeny všechny oblasti učiva českého jazyka na základní škole a na gymnáziu. Jednotlivé tabulky jsou zaměřeny na:
podstatná jména; další slovní druhy kromě sloves; slovesa, věty jednoduché; souvětí souřadné a podřadné; vyjmenovaná slova a psaní velkých písmen; slovo a jeho význam, jazykový styl.

Z přehledů...

Zájmena (pronomina)
- zastupují jména označující osoby, zvířata, věci a jejich vlastnosti nebo na ně odkazují, skloňují se
U zájmen se určuje:
pád, číslo a u některých rod
druh příklad
osobní označují 1., 2., a 3. osobu
+ zvratné zájmeno si, se
já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona
+ se, si
přivlastňovací přivlastňují určité osobě můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ukazují na určitou osobu, zvíře, věc nebo vlastnost ten, tento, tenhle, tamten, onen, takový,
týž, tentýž, sám, samý
tázací ptáme se na osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, abychom si
doplnili chybějící znalost
kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
vztažná vyjadřují vztah k osobě, věci a uvádějí vedlejší věty kdo, co, jaký, který, čí, jenž

Příslovce (adverbia)
- vyjadřují bližší okolnosti dějů nebo stupeň vlastností
druh odpovídají na otázku příklad
místa kde?, kam?, kudy? doma, zde, vpravo, horem
času kdy?, jak často? včera, ráno, stále
způsobu jak? rychle, vesele
příčiny proč? proto, smíchy
míry jak?, do jaké míry? velmi, dost


Naprosto skvělé přehledy, vhodné pro děti ZŠ2, které budou dobrou pomůckou při hodinách a poslouží jako skvělý materiál pro vypracování zadání, úkolů nebo k naučení na test či zkoušku nebo před diktátem a slohovou prací.
Přehledy českého jazyka? Ty se vždycky hodí. Koupit je můžete zde.

Matematika - školní tabulky - aritmetika, algebra, geometrie

Největší obrázek výrobku Matematika – školní tabulky – aritmetika, algebra, geometrie
Odložte rozsáhlé učebnice. Přehledné tabulky vám ušetří čas! Získejte jistotu nejen při hodinách matematiky.

Sada obsahuje 6 přehledně uspořádaných tabulek, ve kterých jsou zastoupeny všechny oblasti učiva matematiky na základní škole a na gymnáziu.

Jednotlivé tabulky jsou zaměřeny na:
operace s čísly; rovnice a nerovnice; procenta, poměr; rovinné útvary, tělesa
shodnost, podobnost, souměrnost; funkce

Z přehledů...

Naprosto skvělé přehledy, vhodné pro děti ZŠ2, které budou dobrou pomůckou při hodinách a poslouží jako skvělý materiál pro vypracování zadání, úkolů nebo k naučení na test či zkoušku nebo před pololetní prací a matematickou soutěží. Přehledy matematiky? Ty se vždycky hodí. Koupit je můžete tady.

Diktáty od šestky do devítky

Největší obrázek výrobku Diktáty od šestky do devítky
Vynikající doplněk k výuce českého jazyka. Sbírka diktátů pro základní školy slouží k praktickému procvičení probrané látky a tedy k jejímu důkladnému zažití. Součástí učebnice je klíč ke všem diktátům.

V knize najdeme např.:

Cvičení pro 6. ročník - 7. ročník

1. Hodiny odbily půlnoc. Které družstvo vyhrálo turnaj v odbíjené? Kluk se hbitě protáhl úzkou skulinou. Je to starobylý nábytek. Zlobivé dítě dostalo od otce výprask. Byla bita jako žito. Chtěla bych ten film vidět. My bychom rádi přišli. Kdybych to byl tušil, tak bych přišel dříve.

(a teď bez i/y - ať to nemáte tak jednoduché, samozřejmě v knize je to s i/y - jsou to přeci diktáty)
2. Uveď adresu trvalého b_dl_ště. V pohádkách v_stupuj_ nadpř_rozené b_tost_. Dob_tek se kl_dně pásl na horské louce. Kol_k ob_vatel má B_džov? Žabka v pohádce se zeptala: ,,Domku, domečku, kdo v tobě přeb_vá?" Cesta ub_há pomalu. Závodn_k c_t_l, jak mu ub_vá s_la. Na stole ležel zb_tek koláče. Honza je b_str_. Vojsko dob_lo pevnost.


Naprosto skvělé diktáty, vhodné pro děti ZŠ2, které budou dobrou pomůckou při hodinách, že dítě z učení s rodiči, kteří jim diktují věty a oni musí napsat i/y či je/ě - správně, pro kontrolu a učení. Poslouží jako skvělý materiál pro vypracování zadání, úkolů nebo k naučení na test či zkoušku z českého jazyka a budou tím lépe připravení na hodinu. Diktáty českého jazyka? Ty se vždycky hodí. Koupit je můžete zde.

Matematika 6-9

Největší obrázek výrobku Matematika 6-9
Kompletní přehled učiva matematiky probírané na 2.stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií v jedné stručné učebnici!

1. část: definice, vzorce, poučky, názorná vysvětlení a řešené příklady

2. část: 250 příkladů pro procvičení s klíčem správných řešení

Neocenitelné pro průběžné opakování i přijímací zkoušky na střední školy.


V knize najdeme např.: Slovní úlohy

Nádrž se naplní 1. rourou za 6 hodin, druhou za 4 hodiny. Za jak dlouho se nádrž naplní, bude-li voda přitékat oběma rourami současně?

současně... y hodin
za 1 hodinu 1. rourou ... 1/6 nádrže
za 1 hodinu 2. rourou ... 1/4 nádrže
za 1. hodinu oběma rourami ... 1/6 + 1/4 nádrže
za y hodin celá nádrž ... (1/6 +1/4) × y = 1

y/6 + y/4 = 1 / ×12
2y + 3y = 12
5y = 12
y = 12/5 = 2 2/5 = 2 hodiny 24 minut

Zkouška:
1/6 × 12/5 + 1/4 × 12/5 = 2/5 + 3/5 = 1 (celá nádrž)

Nádrž se oběma rourami naplní za 2 hodiny 24 minut.


Naprosto skvělá kniha, vhodná pro děti ZŠ2, které budou dobrou pomůckou při hodinách, pro bystrost, naučení a pak pro kontrolu z jeho vlastního učení. Poslouží jako skvělý materiál pro vypracování zadání, úkolů nebo k naučení na test a budou tím lépe připravení na hodinu. Matematika 6-9? Ta se vždycky hodí. Koupit je můžete zde.


Novinky 8. týdne

18. února 2014 v 11:25 | Knihy :)) |  ● Knižní novinky


Novinky 7. týdne

9. února 2014 v 18:31 | Knihy :)) |  ● Knižní novinky

Lednové recenze

9. února 2014 v 18:30 | Knihy :)) |  ● Recenze

Eragon

Největší obrázek výrobku Eragon – měkká vazba
Jeden chlapec, jeden drak, svět dobrodružství. Fantasy bestseller Eragon z pera patnáctiletého Christophera Paoliniho, který nadchl miliony čtenářů po celém světě. Vypráví příběh chudého farmářského chlapce, který najde v Dračích horách modrý kámen, z něhož se vyklube dračí mládě - Safira. Spolu se vydají na nebezpečnou cestu královstvím ovládaným králem, jehož zlo nezná mezí. Dokáže Eragon naplnit své předurčení a převzít břímě legendárních Dračích jezdců? Osud království možná leží v jeho rukou ... První díl tetralogie Odkaz Dračích jezdců.
-
Když se nám dostala do rukou tato knížka od autora Christophera Paolini, se zatajeným dechem jsme si četli jednu kapitolu za druhou a když už nám po přečtení knížky bylo necelých 500 stránek málo, pořídili jsme si další pokračování této trilogie. Doporučuji. Koupit v měkké vazbě můžete zde.

Eldest

Největší obrázek výrobku Eldest
Šíří se temnota, přichází beznaděj, vládne zlo ... Pokračování fantasy bestselleru Eragon z pera Christophera Paoliniho opět dobývá svět! Eragon cestuje se Safirou do elfského města Ellesméry, aby podstoupil výcvik v kouzlení a boji, životně důležitých dovednostech Dračího jezdce. Ztrácí jistotu, neví komu může věřit a osud království, v němž temná ruka krále rdousí veškerý vzdor, leží i nadále právě v jeho rukou... Druhý díl tetralogie Odkaz Dračích jezdců.
Spoustu dalších zajímavých informací o sérii Odkaz Dračích jezdců najdete na www.eragon.cz.
Staňte se fanouškem Odkazu Dračích jezdců na Facebooku.
Z knihy:
Eragon se zachmuřil a odešel na okraj stanů, kde se usadil ve tmě.
Poblíž cítil Safiru, ale nechala ho o samotě. Zaklel si pro sebe a s tupou zlostí nabodl maso od Duthméra.
Právě když si kousl, ozval se vedle něj Orik: "Neměl by ses k nim
tak chovat."
Eragon pohlédl na Orikovu zastíněnou tvář. "Cože?"
"Thorv a jeho muži byli vysláni, aby tebe a Safiru chránili. Zemřou
pro tebe, bude-li to třeba, a spoléhají na tebe, že by ses postaral o jejich posvátný pohřeb. Na to bys měl pamatovat."
Eragon spolkl jedovatou odpově a zahleděl se na černou hladinu
řeky - stále v pohybu, nikdy se nezastavující - ve snaze uklidnit silné
emoce. "Máš pravdu. Nechal jsem se unést."
Orikovi se zaleskly zuby ve tmě, když se usmál. "Každý velitel musí dostat takovouhle lekci. Do mě to vtloukl Hrothgar poté, co jsem
hodil botu po trpaslíkovi, který nechal halapartnu na místě, kde na
ni mohl někdo šlápnout."
"Trefil ses?"
"Zlomil jsem mu nos," zachechtal se Orik.
Proti své vůli se Eragon také zasmál. "Budu si pamatovat, že to nemám dělat." Držel misku oběma rukama, aby si je zahřál.
Eragon zaslechl zařinčení kovu, jak Orik něco vytáhl z váčku. "Tady," řekl trpaslík a pustil Eragonovi do dlaně změ propletených zlatých kroužků. "Je to hlavolam, který používáme, abychom si procvi-
čili svou bystrost a důvtip. Je tam osm kroužků. Jestliže je správně
uspořádáš, utvoří jediný prsten. Přišel mi vhod, když jsem měl starosti a potřeboval jsem se rozptýlit."
"Děkuji," zamumlal Eragon. Lesklý zauzlenec vzbudil jeho zvědavost.
"Pokud ho dokážeš složit, můžeš si ho nechat."
Když se Eragon vrátil do stanu, lehl si na břicho a zkoumal krouž-
ky v tlumeném světle ohně, které sem pronikalo vstupním otvorem.
Čtyři kroužky procházely dalšími čtyřmi. Každý byl na spodní straně
hladký a na vrchu, kde se proplétal s dalšími kousky, nerovnoměrně
pokroucený.
--> Skvělá kniha, která je trilogií. Doporučuji koupit, zaujme čtenáře od 11let.. Koupit můžete ZDE.Cipískova loupežnická knížka

Největší obrázek výrobku Cipískova loupežnická knížka
Televizní večerníčky ožívají na stránkách knihy. Můžete se těšit na další příběhy ze života známé rodinky z lesa Řáholce - Rumcajse, Manky a především jejich synka Cipíska. Dozvíte se Jak Cipísek chránil jelení studánku, pomohl uspat ježka nebo střelil knížepánovi sojku. Knížka, doplněná klasickými ilustracemi Radka Pilaře, nesmí chybět v žádné knihovničce.

Z knihy...

Husy křikly, že se to tak nenechá. Srovnaly se do řady jako vojsko, kejhaly si marš jako na trumpetu a táhly rovnou
na Kbelnici. Přišly do Kbelnice zadem od humen. A pak tajně stínem až na náves. Zastavily se a koukají, co se to tam
děje. Na návsi je bílo hus a uprostřed stojí na seslíku starosta.


Skvělá kniha, kterou děti mají rádi nejen z Večerníčků o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi. Vhodná pro děti 5+.
Vytvoří úsměv každému dítěti. Rozhodně doporučuji. Je to krásná kniha a pro děti? To pravé. Koupit můžete ZDE.


Dědovy říkanky - Abeceda

Největší obrázek výrobku Dědovy říkanky – Abeceda
Veselé básničky domů, do školky i do školy jsou určeny zvídavým dětem od tří let. Jednoduché a hravé verše si předškoláci a školáci snadno zapamatují a naučí se jednotlivá písmena a číslice, nová slova a názvy věcí, zvířat nebo povolání.


Z knihy...

Anakonda
Anakonda, to je had,
mlsá maso, má-li hlad.
Ananas má každý rád,
zdravé je ho posnídat.

Ája jásá
Váha váží závaží,
vláček houká v nádraží.
Králík trávu spásá,

sláva - Ája jásá.

Bubeník Bubu
Bum, bum, buší do bubnu,
hlavu jako kedlubnu.
Buší, buší v buši,
z bubnu vytlouk duši.

"Co jen dělat budu?
Bubnovat do sudu?"
Nad bubnem teď honí bycha,

bulí, brečí, smutně vzdychá.

Vhodné pro děti 5+. Celkem 53 básniček obohatí slovní zásobu a může přispět k základům výuky čtení, psaní a počítání nejmenších školáků. Snadno zapamatovatelné básničky, co potěší Vaše dětičky. Dále také vyšly Dědovy říkanky - Zvířátka a také Dědovy říkanky - Roční období... Rozhodně doporučuji. Koupit můžete ZDE.


Dobrodružství na Měsíci

Největší obrázek výrobku Dobrodružství na Měsíci
Anička a Kuba zažívají díky magickému domečku dobrodružství na místech, o kterých se ostatním dětem může jen zdát. Stačí tak málo - otevřít knihu, vyslovit přání a magický domeček je přenese na Měsíc. Vzhůru na výpravu, dobrodružství začíná! Ale pozor, nikdo neví jestli nejsou Měsíčňané nebezpeční a kde jsou ukryty další nástrahy a překážky.

Z knihy...

Kuba otevřel oči a vyhlédl z okénka. Domeček přistál uprostřed obrovské bílé místnosti.
Anička se podivila: "Co se tady kosmonauti učí?" "To nevím," přiznal Kuba.
Místnost byla kulatá, bez oken, podlahu měla bílou a osvětlovaly ji jasné zářivky.
Anička zavolala: "Dobrý den!" Nikdo neodpověděl.
"Kde jsou všichni kosmonauti a vědečtí pracovníci?" divil se Kuba.
"Tady nikdo není," usoudila Anička. "Jak to víš?"


Skvělá kniha, vhodná pro děti 7+.. Krásný příběh, které vaše děti bude bavit číst. Za mého bratránka rozhodně doporučuji, jelikož jeho tyto výpravy a dobrodružství hodně baví. Více informací o knize najdete tady...


Novinky 6. týdne

5. února 2014 v 10:22 | Knihy :)) |  ● Knižní novinky